Μέχρι την Τετάρτη οι αιτήσεις για το Ζαχάρειο

Το Ζαχάρειο Γηροκομείο της Αγίας Παρασκευής

Μέχρι αυτή την Τετάρτη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για οκτάμηνη απασχόληση στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Αγίας Παρασκευής, καθώς η διοίκηση του Ζαχάρειου Γηροκομείου συνεχίζει να το στελεχώνει για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, έστω και με συμβασιούχους, ώστε να βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο οι παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα και με την επιθυμία του δωρητή.

Η μονάδα προκήρυξε 14 θέσεις εργασίας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως ακολούθως:

  • 1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
  • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
  • 10 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Γηροκομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή», Αγία Παρασκευή Λέσβου, Τ.Κ. 81102, υπόψη Ψούχλου Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2253031654).