Αρχιτέκτονας για την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων

Στην πρόσληψη ενός ΠΕ αρχιτέκτονα μηχανικού προχωρά η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων για τις εργασίες επίβλεψης άρσης ετοιμορροπίας σε διατηρητέα μνημεία στην Βρίσα και στο Πλωμάρι μετά από τον σεισμό του 2017. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται μέχρι αύριο Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου και η σύμβαση θα λήξει στο τέλος του χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων στην διεύθυνση: Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη Βασιλικής Ζεϊμπέκη (τηλ. επικοινωνίας: 22510  40511 και Φαξ: 22510 40500).