Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

Νέα ευκαιρία από το Leader Αλιείας

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Τρέχουν οι προθεσμίες για την υποβολή φακέλων στο Leader Αλιείας που έχει προϋπολογισμό για τη δημόσια δαπάνη στα 1.410.380 ευρώ και προκηρύχθηκε τις προηγούμενες μέρες για τις ιδιωτικές επενδύσεις, μετά την πρόσκληση για τα δημόσια έργα που έχει προηγηθεί από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.), η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους αλιείς στα χωριά.

Η δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης και Δήμος Δυτικής Λέσβου και η ΕΤΑΛ καλεί τους δικαιούχους, όπως: 

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις),
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων είναι η 19η Νοεμβρίου και η πρόσκληση αποτελεί άλλη μια σημαντική ευκαιρία για την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις παράκτιες – αλιευτικές κοινότητες, τους επαγγελματίες αλιείς και τους νέους έως 29 ετών.

Η ΕΤΑΛ επισημαίνει ότι ο στόχος της είναι να αξιοποιηθούν πόροι για την Λέσβο, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δοθεί κίνητρο και σε επαγγελματίες αλιείς για βελτίωση των συνθηκών δραστηριότητάς τους για συμπλήρωση του εισοδήματός τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεταποίηση/τυποποίηση/εμπορία του αλιευτικού προϊόντος που έχει ιδιαίτερη παράδοση στη Λέσβο.

Ένας από τους πλέον βασικούς στόχους είναι να δοθεί κίνητρο στους νέους να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη Λέσβο σε τομείς που μπορούν να αναδείξουν τοπικά τις δεξιότητές τους με την ταυτόχρονη ανάδειξη της καινοτομίας και να υπάρξει χειροπιαστή συμβολή στην άρση της φυγής στα κέντρα και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με νέες ιδέες.

 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img