Παράταση από τον ΟΑΕΔ

Όπως μας ενημέρωσε το γραφείο του ΟΑΕΔ Μυτιλήνης, η Διοίκηση του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης  που έχει κηρυχθεί η Λέσβος, παρατείνει την διαδικασία των υποδείξεων / έκδοση συστατικού σημειώματος των ωφελουμένων για το Κοινωφελές πρόγραμμα 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών / Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. 

Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο email το συστατικό σημείωμα, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με Εργασιακό Σύμβουλο της Υπηρεσίας.