Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Πρόσω ολοταχώς για τις νέες διευθύνσεις της Περιφέρειας


Με την ψήφο της πλειοψηφίας των περιφερειακών συμβούλων (21 υπέρ, 4 κατά και 8 λευκά) εγκρίθηκε η τροποποίηση του εσωτερικού οργανισμού υπηρεσίας της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης τροποποίησης προβλέπεται η δημιουργία νέων διευθύνσεων και οργανισμών στην Περιφέρεια με παράλληλη κατάργηση τριών οργανικών μονάδων σε επίπεδο τμήματος. Πιο συγκεκριμένα οι μονάδες και τα γραφεία που καταργούνται είναι τα εξής: 

1)Τμήμα Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας:

-Γραφείο Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού με έδρα τη Σάμο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας.

-Γραφείο Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού με έδρα τη Χίο και αρμοδιότητα στην ΠΕ Χίου. 

2)Γραφείο Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας

3) Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας

Στην θέση τους συστήνονται 2 νέες αυτοτελείς μονάδες σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος και 1 αυτοτελής μονάδα σε επίπεδο αυτοτελούς διεύθυνσης, με δύο τμήματα υπαγόμενα σ’ αυτή και πιο συγκεκριμένα: 

1)Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Έργων με έδρα τη Μυτιλήνη και Γραφεία στις ΠΕ Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας και ΠΕ Χίου, στο οποίο υπάγονται οι αρμοδιότητες που καταργούνται από τα τμήματα Διοικητικής Μέριμνας και Περιουσίας των Δ/νσεων Διοικητικού ΠΕ Λέσβου, Σάμου και Χίου και του καταργηθέντος τμήματος Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Έργων υπάγεται απευθείας στον/στην Περιφερειάρχη. 

2)Αυτοτελές Τμήμα Ανάδειξης & Προώθησης Προϊόντων, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο οποίο επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες που υπάγονταν στο καταργηθέν Γραφείο Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας. Το Αυτοτελές Τμήμα Ανάδειξης & Προώθησης Προϊόντων, υπάγεται απευθείας στον/στην Αντιπεριφερειάρχη προώθησης προϊόντων Βορείου Αιγαίου.

3) Αυτοτελής Διεύθυνση Ισότητας και Δημογραφικού με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην οποία επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες που υπάγονταν στο καταργηθέν Γραφείο Ισότητας και προστίθενται αρμοδιότητες για το δημογραφικό. Η διεύθυνση υπάγεται απευθείας στον/στην Περιφερειάρχη και υποστηρίζεται σε τοπικό επίπεδο από τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Ισότητας με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου β. Τμήμα Δημογραφικού με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η ανάγκη για τις νέες διευθύνσεις

Αναγκαίες, σύμφωνα με την Περιφερειακή αρχή, κρίνονται οι τροποποιήσεις που προβλέπουν την δημιουργία των νέων διευθύνσεων. Κι αυτό γιατί με τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε αυτοτελή τμήματα θα πραγματοποιούνται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Ωστόσο όσον αφορά την αυτοτελή διεύθυνση ισότητας και δημογραφικού, κρίνεται επιτακτική η δημιουργία της για την προώθηση των πολιτικών και δράσεων της Περιφέρειας για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Για το δημογραφικό, αν και πρόκειται για εθνικό ζήτημα, στην εθνική δημογραφική πολιτική που σχεδιάζεται, ζητήθηκε από τις Περιφέρειες να καταθέσουν τις πολιτικές και τις δράσεις τους για το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε νησιού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη διαφοροποίηση της έντασης του προβλήματος, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του. 

Μιλώντας στα Νέα της Λέσβου για τις αλλαγές που έρχονται και για τις νέες διευθύνσεις ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μουτζούρης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προχωρήσαμε στην έγκριση της τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Το θέμα ήταν το εξής: Τα μηχανήματα της Περιφέρειας συντονίζονταν από διάφορα γραφεία. Οπότε για να μετακινηθούν απαιτούνταν διαδικασίες που χρειάζονταν χρόνο. Με αυτήν την αλλαγή εντάσσουμε όλες τις υπηρεσίες σε μια διεύθυνση, ένα γραφείο, έτσι ώστε όλα να γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Στείλαμε τα απαραίτητα χαρτιά για την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και υπολογίζουμε ότι σε έναν μήνα περίπου θα είμαστε έτοιμοι».

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img