Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, 2021

Και τα νερά από τις πλύσεις έχουν αξία!

Ο σημαντικός ρόλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά μας όχι μόνο για την εκπαίδευση των φοιτητών που θα είναι οι αυριανοί επιστήμονες, αλλά και για την αναπτυξιακή δραστηριότητα της περιοχής μας και τη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας στους τοπικούς φορείς αναδεικνύεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Green4Grey. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη αστικού πρασίνου με αξιοποίηση των νερών από πλύσεις (σαπουνόνερα), τα οποία μέσα από ένα σύστημα ειδικής επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά προς χρήση αντί να καταλήγουν στα φρεάτια.  Πρόκειται για μία προσπάθεια του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή, Μιχάλη Φουντουλάκη, υλοποιώντας αυτή την περίοδο το καινοτόμο ερευνητικό έργο Green4Grey, με σκοπό το σχεδιασμό τεχνητών κήπων που θα επεξεργάζονται σαπουνόνερα και θα αποδίδουν καθαρό νερό για μη πόσιμες χρήσεις. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου πιλοτικοί τεχνητοί υγρότοποι με χρήση διάφορων καλλωπιστικών φυτών, όπως ο καλλιστήμονας, το αγιόκλημα και το ρυγχόσπερμα για την επεξεργασία των σαπουνόνερων ή αλλιώς γκρι νερών. Το νερό που απορρέει από τους «τεχνητούς κήπους» μετά από χλωρίωση είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση εντός της οικίας για μη πόσιμες χρήσεις (π.χ. καζανάκι τουαλέτας). 

Όπως σημειώνει ο καθηγητής, η επεξεργασία των σαπουνόνερων και η επαναχρησιμοποίησή τους στο καζανάκι της τουαλέτας αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Συγκεκριμένα, η χρήση επεξεργασμένου γκρι νερού στο καζανάκι μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση νερού από 20% έως 40%. Σημειώνεται ότι η χρήση τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία του γκρι νερού δεν αυξάνει το λογαριασμό του ρεύματος, όπως συμβαίνει με τα άλλα συστήματα που έχουν προταθεί για την επεξεργασία των γκρι νερών, ενώ και το κόστος κατασκευής και συντήρησης αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερο. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση του νερού από πλύσεις στα καζανάκια έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ποσότητας του καθαρού νερού που πρέπει να αντληθεί από γεωτρήσεις, ενώ και η ποσότητα των αστικών λυμάτων που καταλήγει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων είναι σημαντικά μειωμένη, με αποτέλεσμα να απαιτείται μικρότερο κόστος για την λειτουργία τους. 

Το πρόγραμμα Green4Grey υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).