Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Σε αποχή οι συμβολαιογράφοι

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Οι συμβολαιογράφοι Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και πανελλαδικά αποφάσισαν αποχή από την σύνταξη συμβολαίων και από την διαδικασία πλειστηριασμών μέχρι 26/1/2024, οπότε έχει προσδιοριστεί η σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης των συμβολαιογράφων και η οποία ενδέχεται να διεξαχθεί αργότερα, 2 Φεβρουαρίου 2024 εάν δεν υπάρξει απαρτία. Οι συμβολαιογράφοι αντιδρούν στις πρόσφατες ρυθμίσεις που τους μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, απειλώντας τους με βαριά πρόστιμα.

Αποδέχονται την αρμοδιότητα της υποβολής ηλεκτρονικά των δηλώσεων για τον καταλογισμό των φόρων στις μεταβιβάσεις, αντιδρούν όμως στο να βεβαιώνουν εκείνοι και όχι η φορολογική Αρχή (ΔΟΥ) το ύψος του φόρου.

Προς τούτο έχουν ζητήσει βελτιώσεις στις πρόσφατες ρυθμίσεις, ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να διασφαλίζει τις συναλλαγές, τους πολίτες και το συμφέρον του Δημοσίου.

Η αποχή

Η αποχή αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα και εξαιρούνται, η σύνταξη πληρεξουσίων, η σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων και η σύνταξη πράξεων συναινετικής λύσης γάμου.

Οι πράξεις που δεν διενεργούνται κατά την διάρκεια της αποχής είναι:

-Όσες πράξεις έχουν μεταβιβαστικό χαρακτήρα (π.χ. πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, ανταλλαγές, διανομές, αποδοχές κληρονομιάς κλπ.)

-Για όσες πράξεις απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (π.χ. πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, προσύμφωνα πώλησης, κλπ.).

Οι πράξεις που μπορούν να διενεργηθούν κατά την διάρκεια της αποχής των συμβολαιογράφων είναι ενδεικτικά η σύνταξη πληρεξουσίων, η σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων, η σύνταξη πράξεων συναινετικής λύσης γάμου κλπ..

spot_img

More articles

spot_img